Rehabilitacja

Tomek, z powodu choroby z którą walczy, wymaga stałej opieki i ciągłej rehabilitacji, aby spowolnić maksymalnie postępującą degradację mięśni. Pomimo tego, że zasadniczo choroba jest na dzień dzisiejszy nieuleczalna jego cała rodzina oraz on sam z całych sił starają się chorobę jak najbardziej wyhamować.

Od kilku lat Tomek uczestniczy w specjalistycznych zajęciach rehabilitacyjnych, zarówno w ośrodkach zdrowotnych, na turnusach oraz w miejscu zamieszkania. Dzięki pomocy najbliższych bardzo dobrze łączy ze sobą codzienną walkę o zdrowie z obowiązkami oraz wieloma przyjemnościami jakich zaznają nastolatkowie w jego wieku. Każdego dnia stara się też nie tracić uśmiechu z ust i nadziei na lepsze jutro.

W 2011 roku przeszedł skomplikowany zabieg operacyjny wydłużenia ścięgien obu kończyn dolnych celem poprawienia pionizacji sylwetki oraz oddychania.

/
    Test